Klávesové zkratky - Tyto můžete v nastavení FiveM změnit.

KlávesaFunkce

F1

Otevření telefonu

F2

Otevření inventáře

F3

Otevře menu s animacemi

F4

Otevře multijob menu

F7

Otevře menu s fakturami

F9

Otevře menu s oblečením, kde můžete sundat / nandat typ oblečení

TAB

Otevření hotbaru s prvními pěti předměty ve vašem inventáři

Levý ALT

Zobrazí očko, pomocí kterého můžete činit interakce

U

Zobrazí / skryje malý dispatch

DEL

Otevře tabulka s připojenými hráči na serveru

L

Zamkne / odemkne vozidlo

X

Zruší animaci a zároveň zvedne ruce nad hlavu

B

Ukazování prstem

G

Založení rukou

Last updated